Czym są i jak działają tokeny personalne?

W świecie ponowoczesnym, ludzie coraz bardziej koncentrują się na rzeczywistości wirtualnej. Nie chodzi jednak tylko o zarządzanie sobą, czy własnymi finansami na stronach banków, ale także o bicie własnych walut, zwanych popularnie kryptowalutami. Jednostką nadrzędną są tokeny personalne.

Co to są tokeny?

Token to jednostka wartości, wydana przez konkretny podmiot. Początku istnienia tokenów personalnych można szukać około 2009 roku. Tokeny personalne mają sporo podobieństw do bitcoinów, jednak ich zastosowanie jest szersze i bazują one na protokole Blockchain. W ramach sieci prywatnej tokeny mogą służyć do zapłaty, czy do przekazania danych. Tym samym tokeny personalne zabezpieczają dane i pozwalają na większą prywatność i poufność podmiotów. Sam token to zapis cyfrowy, który nie ma żadnej wartości tak jak papierek z hologramem. Dopiero dzięki swoim cechom, token może być jednostką wartościową.

Czym są i jak działają tokeny personalne

Jak wygnerować tokeny personalne?

Wygenerowanie własnych token to z pozoru bardzo trudna sprawa. W praktyce jednak istnieje sporo portali, które umożliwiają wytworzenie zarówno tokenów, jak i kryptowalut. Emiterem tokenów może być każda osoba, dlatego nie wzbudzają one zaufania. Tworząc własny token należy pamiętać o tym, aby miał on następujące wartości:

  • Łatwa wymiana,
  • Łatwość handlu tokenem,
  • Dostęp do historii transakcji.

Jednak posiadanie tokena nic nie daje, ponieważ należy sprawić, aby token znalazł zainteresowanie szerszego grona ludzi. W tym celu należy rozdawać nasz token, na przykład za pomocą mediów społecznościowych. Możemy także zorganizować konkursy lub zdecydować się na cross- sell, czyli token za token. Ostatnią możliwością jest sprzedaż tokena, przy czym należy pamiętać, aby już na wstępie miał on jakąś wartość.